EL CEDRE, SOLUCIONS INTEGRALS DE JARDINERIA

Amb més de 35 anys d'història a Jardineria El Cedre hem anat especialitzant els nostres serveis per donar resposta a les diferents demandes que exigeix el mercat. Les nostres solucions integrals en jardineria i paisatgisme per a empreses, organismes públics i particulars estan avalades per tots aquests anys d'experiència, una filosofia de treball basada en l'esforç i una profunda estimació per la nostra feina. 

El nostre equip està format per professionals que donen cobertura a les diferents àrees i garanteixen una feina rigorosa i de qualitat sota criteris de sostenibilitat. La jardineria sostenible és una jardineria adaptada al medi, és a dir, té en consideració les característiques que defineixen el nostre entorn natural (clima, vent, temperatura, règim pluviomètric, radiació solar) amb espècies autòctones o adaptades al medi per tendir a un sistema més racional i eficient en consum d'aigua, fitosanitaris, adobs i en el seu manteniment.

Gestió de qualitat, medi ambient i seguretat laboral

A Jardineria El Cedre tenim un ferm compromís amb la conservació del medi ambient i la seguretat del nostre equip de professionals, per això hem desenvolupat i implantat un sistema integrat de gestió de qualitat del medi ambient i seguretat i salut en el treball, centralitzat en els principals impactes i riscos derivats de la nostra activitat com ara la generació i gestió de residus, el consum de matèries primeres i el consum energètic. Les nostres polítiques de qualitat són garantia de compliment amb les exigències normatives i legals vigents, així com amb els requisits de la Norma UNE-EN ISO 9001:08, 14001:04 i OHSAS 18001 que li son aplicables. Posem a disposició dels nostres clients la política de qualitat, medi ambient i seguretat i salut en el treball:


Compromessos amb la qualitat

A Jardineria El Cedre comptem amb un equip humà de més de 35 persones al qui dediquem una especial atenció en la formació i amb el qui treballem per proporcionar un servei que ens diferenciï oferin productes avançats, per això som membres i col·laborem, entre d'altres amb El Germi de Jardineria de Catalunya, Associació de Professionals dels Espais Verds de Catalunya, Asociación Española de Greenkeepers?, Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya, Asociación Española de Arboricultura, etc.